Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050

Doç. Dr. Habib Çil

Doç. Dr. Habib Çil

3 Nisan 1976’da Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu.İlköğrenimini Besni’de , ortaokulu Isparta’nın Senirkent ilçesinde, liseyi ise K.Maraş’ta yatılı olarak okudu.1993-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.Ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji ihtisasını tamamladı.Daha sonra 2005-2009 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da çeşitli özel sağlık kuruluşlarında çalıştı.2009-2018 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalar yürüttü.2013’te Doçentlik ünvanını aldı.
Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve yine ulusal ve uluslar arası kongrelerde yapılan çok sayıda konuşması ve bildirisi mevcuttur.Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Çalışma Saatleri:08:00-18:00
Dahili Tel: 4012

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
Kalp Yetmezliği
Koroner Arter Hastalığı
TAVI
Koroner Ansiyoplasti ve Stent
CTO Girişleri (Tam Tıkalı Damarın Açılması)
Periferik Damar Hastalığı
Karotis (Şah Damarı) Darlıklarının Giderilmesi
Sol Ana Koroner Stent Girişimleri
Alkol Septal Ablasyon
Üç Odacıklı Kalp Pili Takılması
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Ablasyon
Ambulatuvar Kardiyak Izleme
Anjiyografi
Anjiyogram
Anjiyoplasti
Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
Aort Kapak Replasmanı
Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
Aritmide Ablasyon Tedavisi
Arteriografi
Aterektomi
Balon Valvüloplasti
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Biventriküler Pacemarker
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Efor Treadmil Testi
Eforlu Ekg
Ekg
Eko(Ekokardiyografi)
Ekogram(Ultrason)
Elektrofizyolojik Test
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Esd (Sedimantasyon)
Farmakolojik Stres Testi
Geçici Kalp Pili
Hdl Kolesterol Testi
Holter Izlemi
Homogreft Kapak
Homosistein
Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
Kalp Bypass Ameliyatı
Kalp Kapakçığı Tamiri
Kalp Kapağı Replasmanı
Kalp Nakli
Kalp Pili Takılması
Kalp Transplantasyonu
Kalıcı Kalp Pili
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak Anjiyografi
Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyak Stent
Kardiyoversiyon
Karotis Ameliyatı
Karotis Endarterektomi
Kolesterol Testi
Komissürotomi
Korda Ve Papiler Kas Onarımı
Koroner Anjiyogram
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
Ldl Kolesterol Testi
Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
Mekanik Protez Kapak
Mikrovasküler Kırpma
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
Miyokardiyal Biyopsi
Nebulizatör
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Nükleer Stres Testi
Pacemarker Implantasyonu
Periferal Vasküler Bypass
Perikardiyosentez
Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
Perkütan Komissürotomi
Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Radyal Anjiyografi
Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
Stres Ekokardiyografi
Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
Triküspid Kapak Replasmanı
Venografi
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Yüzeyel Ekokardiyografi

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: