Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050
en

DOKTORLARIMIZ
Anasayfa » DOKTORLARIMIZ

Op. Dr. Hüseyin Urlu

Op. Dr. Hüseyin Urlu

Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Cerrahi
ÖZ GEÇMİŞİ
 • 1950 Dörtyol Hatay doğumlu Op.Dr.Hüseyin Urlu ilk ve orta öğrenimini Dörtyol’da lise öğrenimini 1964-1967 yılları arasında Mersin Tevfik Sırrı Gür lisesinde başarıyla tamamladıktan sonra 1967 ‘de İstanbul Tıp Fakültesine başladı. 1973’ de mezun oldu. Askerliğini 1973-1975 yıllarında yaptı. Daha sonra Vakıf Gureba Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi bittikten sonra da aynı hastanede dört yıl uzman olarak mesleğini sürdürdü.
  1984-1991 yıllarında Bahçelievler Erdem Yügen Kliniğinde ve özel hastanelerde Genel Cerrahi Uzmanı olarak serbest çalıştı.
  1992’de kurucusu olduğu ve başhekimliğini yaptığı Çamlık Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görevini sürdürdü.
  1996-1998 yıllarında Avrasya Hastanesi’in proje ve kuruluş çalışmalarını yürüttü.
  1999-2008 yıllarında Avrasya Hospital Başhekimliğini yaptı.
  Halen Çamlık Hastanesi ve Avrasya Hastanesi ortağı ve yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir. OHSAD kurucu üyelerinden olan Op.Dr. Hüseyin URLU ayrıca Sigarayla Savaşanlar Derneği icra kurulu üyesidir.Ayrıca Hatay Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 35 yıllık meslek hayatında birçok ödüle layık görülen Op.Dr. Hüseyin URLU’nun aldığı bazı ödül ve plaketler şunlardır;- 2001 yılında İlk Yardım Seminerleri dolayısı ile Zeytinburnu Belediye Başkanlığından plaket,
  – 2001-2003 yıllarında iki kez Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü, Yılın Özel Sağlık Kurumu Ödülü,
  – 2003 yılı Yaşlı ve Hasta Bakıcılığı Kursu nedeniyle Zeytinburnu Kaymakamlığı’ndan teşekkür plaketi,
  – Ekovitrin Dergisi 2003 ve 2007 yılının Starları ödülleri (Sağlık Ödülü)
  – 2006 yılı Mevlanakapı Vergi Dairesinden kurumu adına vergi rekortmeni olarak teşekkür plaketi,
  – 2006 yılı Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından “Altın Adam Ödülü”
  – 2007 yılı Tüm Tüketicileri Koruma Derneği tarafından “Altın Marka Ödülü”
  – 2007 yılı First Bussines Dergisi düzenlediği “Zirvedekiler 2007” ödül töreninde Sağlık Sektöründe Yılın Kuruluşu Ödülü,
  – 2009 Uluslar arası Avrupa Birliği Kalite Ödülüvs. kurumu ve şahsı adına 50’ye yakın ödül ve plaket almıştır. Op.Dr. Hüseyin URLU evli ve Fransızca bilmektedir.
Prof. Dr. Ali Rıza Cenal

Prof. Dr. Ali Rıza Cenal

Başhekim - Kalp ve Damar Cerrahisi

ÖZ GEÇMİŞİ
1966 yılında Sivas-Divriği’de doğdu. İlkokulu küçükçekmece ilkokulunda, ortaokulu küçükçekmece lisesinde,liseyi Avcılar 50.yıl İNSA lisesinde okudu.1991 yılında istanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.1991-92 yıllarında Erzurum Horasan merkez sağlık ocağında pratisyen hekim olarak çalıştı.1992-1998 tarihleri arasında Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi ihtisası yaptı ve 1 yıl bu hastanede uzman doktor olarak çalıştı.1999-2000 tarihlerinde GATA Haydarpaşa hastanesinde astğmen olarak askerlik görevini yaptı.1 yıl kadar Koşuyolu Kalp Eğitim ve araştırma Hastanesinde çalıştıktan sonra, 2001-2011 yılları arasında Özel Avrupa Şafak hastanesinde ve 2011-2012 Çamlıca Alman hastanesinde görev yaptı. 2012 Ocak ayı itibari ile Avrasya Hastanesi’de görev yapmaktadır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Alt Ekstremitelerde Venografi
Ambulatuvar Kardiyak Izleme
Ameliyatsız Varis Tedavisi
Anjiyografi
Anjiyogram
Anjiyoplasti
Anterior Mediastinotomi
Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
Aort Kapak Replasmanı
Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
Aritmide Ablasyon Tedavisi
Arteriografi
Arteriyel Switch Ameliyatı
Aterektomi
Atriyal Septal Defekt Onarımı
Balon Valvüloplasti
Bebek Kalp Ameliyatları
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Biventriküler Pacemarker
Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti
Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
Cox-Maze Prosedürü
Da Vinci Robotik Cerrahi
Damar Ameliyatları
Damar Cerrahisi Ameliyatları
David Ameliyatı (Prosedürü)
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Dikişsiz Varis Tedavisi
Disseksiyon Ameliyatları
Efor Treadmil Testi
Eforlu Ekg
Ekg
Eko(Ekokardiyografi)
Ekogram(Ultrason)
Elektrofizyolojik Test
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Endarterektomi
Endovasküler Cerrahi
Enjeksiyon Im
Enjeksiyon Iv
Esd (Sedimantasyon)
EVAR (Endovasküler Tedavi)
Femoropopliteal Bypass
Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
Filebografi
Hemaferez
Holter Izlemi
Homogreft Kapak
Homosistein
Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
Jackson Pratt Dren
Kalp Bypass Ameliyatı
Kalp Kapakçığı Değişimi
Kalp Kapakçığı Tamiri
Kalp Kapağı Replasmanı
Kalp Transplantasyonu
Kalp Tümörü Ameliyatları
Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak Anjiyografi
Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyak Stent
Kardiyoversiyon
Karotis Ameliyatı
Karotis Endarterektomi
Karotis Ultrasonu
Kateter Yerleştirme
Kolesterol Testi
Komissürotomi
Konjenital Kalp Cerrahisi
Korda Ve Papiler Kas Onarımı
Koroner Anjiyogram
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
Koroner By-Pass Ameliyatı
Laparoskopi
Laserasyon Onarımı
Lazer İle Varis Tedavisi
Lazerle Varis Tedavisi
Mekanik Protez Kapak
Mikrovasküler Kırpma
Mikrovasküler Oklüzyon
Minimal Invaziv Cerrahi
Mitral Kapak Tamiri
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
Miyokardiyal Biyopsi
Nebulizatör
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Norwood Ameliyatı
Nükleer Stres Testi
Pacemarker Implantasyonu
Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar
Periferal Vasküler Bypass
Perikardiyosentez
Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
Perkütan Komissürotomi
Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
Plazmaferez(Hemaferezis)
Preoperatif Değerlendirme
Robot Destekli Cerrahi
Robot Destekli Kardiyak Prosedürler
Robotik Cerrahi
Ross – Konno Ameliyatı
Ross Ameliyatı
Skleroterapi
Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
TEVAR (Endovasküler Tedavi)
Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
Torakotomi
Transjugüler Şant (Tips)
Transkateter
Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
Triküspid Kapak Replasmanı
Variköz Ven Skleroterapisi
Vasküler Cerrahi
Venografi
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)
Yenidoğan Kalp Ameliyatları
Yüzeyel Ekokardiyografi
Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi
Çocuk Kalp Ameliyatları

Op. Dr. Ali Güven Akıncı

Op. Dr. Ali Güven Akıncı

Göğüs Cerrahisi

ÖZ GEÇMİŞİ
1970 Gaziantep doğumlu. Gaziantep Anadolu Lisesinden mezun oldu. 1999’de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.’den mezun oldu. yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezinde uzmanlık eğitimi aldıktan sonra, Kastamonu Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlayarak, Özel Ordu Umut Hastanesinde çalıştı. 2007 yılında Avrasya Hastanesi’ne katıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Op. Dr. Akın ÜNAL

Op. Dr. Akın ÜNAL

Genel Cerrahi

1982 yılında İstanbul’da doğdu.Kocaeli Üni.Tıp Fak.’nden mezun oldu.2012 yılında Taksim İlk Yardım EAH’nde acil tıp asistanlığı yaptı.

2013-2018 yılları arasında Haseki EAH’nde genel cerrahi ihtisasını yaptı.2018-2020 yılları arasında Bitlis Tatvan Devlet Hast.’nde mecburi hizmetini tamamladı.2020 yılı itibarı ile Avrasya Hastanesi’nde görevini yürütmektedir.

Muayene Saatleri: 08:00 – 18:00

Dahili Tel:4013

Uzm. Dr. Türkan Uslu

Uzm. Dr. Türkan Uslu

Nöroloji

ÖZ GEÇMİŞİ

1967 yılında İstanbul’da doğdu. 1990 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ihtisasını tamamladı. 1999 yılından bu yana Avrasya Hastanesi’nde nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktadır. 2008 – 2019 yılları arasında Avrasya Hastanesi başhekimi olarak görev yapmıştır. Evli ve 2 çocuk annesidir.

Hafta İçi: 09:00 – 17:00
Cumartesi: 09:00 – 13:00

Dahili: 1112

Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin

Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin

Radyasyon Onkoloji

ÖZ GEÇMİŞİ
1965 yılında Nallıhan’da doğan Prof. Dr. Mustafa Vecdi Ertekin, 1983 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden, 1990 yılında Erciyes Üni. Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İhtisasını, 2002 yılında Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1990–1991 yılları arasında Pratisyen Hekim olarak Malatya Devlet Hastanesi, 1991–1993 yılları arasında Pratisyen Hekim olarak Eskişehir Günyüzü İlçesi’nde görev yaptı. 1993–1994 yılları arasında Eskişehir İnönü İlçesi’nde, 1994 yılında Aksaray Devlet Hastanesi’nde Acil Poliklinik’te ve 1994–1995 yılları arasında Sağlık Müdür Yrd. olarak Aksaray İlinde, 1995–1996 yılları arasında Sağlık Müdürü olarak Niğde’de, 1996–1998 yılları arasında Pratisyen Hekim olarak Erzurum Yenişehir Sağlık Ocağı’nda görev yapmıştır. 1998–2002 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak başladığı Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda, 2010-2014 yıllarında İtalyan Hastanesi Universal Hastaneler Grubu, İstanbul, 2014-2016 yılları arasında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Hekimi olarak görev yapmıştır. Şubat 2016’da Nişantaşı Üniversitesinde Prof. Dr. olarak ve Eylül 2016’da beri Zeytinburnu Avrasya Hastanesinde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Çalıştığı kurumlar ve yaptığı bilimsel çalışmalarda birçok ödülü, 1 uluslararası kitap, 18 uluslararası yayın, 8 ulusal yayını bulunmaktadır.

Doç. Dr. Fatma Şen

Doç. Dr. Fatma Şen

Medikal Onkoloji

ÖZ GEÇMİŞİ
1977 Çankırı’da doğan Doç. Dr. Fatma Şen, İstanbul Üniversitesi İngilizce Tıp Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. Mart 2008’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda İç Hastalıkları ihtisasını tamamlamış, Ocak 2012’de İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Medikal Onkoloji ihtisasını tamamlayarak Medikal Onkoloji Uzmanı olmuştur. Mayıs 2012 – Ocak 2014 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlamıştır. Mayıs 2013’te Tıbbi Onkoloji Doçenti ünvanı almış, Şubat 2014 – Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde Medikal Onkoloji Uzmanı olarak çalışmıştır. Kasım 2016’da Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda göreve başlayan Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Şen, iyi derecede İngilizce bilmektedir ve çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri yayınlanmıştır. Evli ve bir çocuk annesidir.

Dr. Tamer Gül

Dr. Tamer Gül

Radyasyon Onkoloji
Prof. Dr. Esat Akıncı

Prof. Dr. Esat Akıncı

Kardiovasküler Cerrahi

ÖZ GEÇMİŞİ
1961 yılında Denizli-Acıpayam’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Acıpayamda tamamladı.A.Ü. Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. 1985-87 yılları arasında Samsun-Bafra da mecburi hizmetini tamamladı.Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 1993 yılında tamamlayarak aynı yıl Erzurum Mareşal Çakmak askeri hastanesinde askerlik görevini tamamladı. Koşuyolu Kalp Hastanesinde baş asistanlık görevine atandıktan sonra 1998 yılında Doçent 1999 yılında klinik şefi olarak aynı hastanede görevine devam etti. 2005 yılında başladığı Avrupa Şafak Hastanesinde K.V.C. bölüm başkanlığı görevine 2011 yılına kadar devam etti. 2011-2012 yıllarında Unıversal grup Çamlıca hastanesinde bölüm başkanlığı görevini yürüttü,aynı yıl profesör unvanını aldı.Ağustos 2012 tarihinden itibaren Avrasya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 20.000’nin üzerinde açık kalp ameliyatı yapmıştır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Alt Ekstremitelerde Venografi
Ambulatuvar Kardiyak Izleme
Anjiyografi
Anjiyogram
Anjiyoplasti
Anterior Mediastinotomi
Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
Aort Kapak Replasmanı
Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
Aortoiliak Ve Aortofemoral Bypass Grafisi Ve Cerrahisi
Aritmide Ablasyon Tedavisi
Arteriografi
Arteriyel Switch Ameliyatı
Aterektomi
Atriyal Septal Defekt Onarımı
Balon Valvüloplasti
Bebek Kalp Ameliyatları
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Biventriküler Pacemarker
Bypass Ameliyatı Koroner Arter Bypass Grefti
Cabg(Koroner Arter Bypass Grefti)
Cox-Maze Prosedürü
Da Vinci Robotik Cerrahi
Damar Ameliyatları
Damar Cerrahisi Ameliyatları
David Ameliyatı (Prosedürü)
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Disseksiyon Ameliyatları
Efor Treadmil Testi
Eforlu Ekg
Ekg
Eko(Ekokardiyografi)
Ekogram(Ultrason)
Elektrofizyolojik Test
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Endarterektomi
Endovasküler Cerrahi
Enjeksiyon Im
Enjeksiyon Iv
Esd (Sedimantasyon)
EVAR (Endovasküler Tedavi)
Femoropopliteal Bypass
Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
Filebografi
Hemaferez
Holter Izlemi
Homogreft Kapak
Homosistein
Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
Jackson Pratt Dren
Kalp Bypass Ameliyatı
Kalp Kapakçığı Değişimi
Kalp Kapakçığı Tamiri
Kalp Kapağı Replasmanı
Kalp Transplantasyonu
Kalp Tümörü Ameliyatları
Kalıcı Pacemaker Ekstraksiyonu
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak Anjiyografi
Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyak Stent
Kardiyoversiyon
Karotis Ameliyatı
Karotis Endarterektomi
Karotis Ultrasonu
Kateter Yerleştirme
Kolesterol Testi
Komissürotomi
Konjenital Kalp Cerrahisi
Korda Ve Papiler Kas Onarımı
Koroner Anjiyogram
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
Koroner By-Pass Ameliyatı
Laparoskopi
Laserasyon Onarımı
Mekanik Protez Kapak
Mikrovasküler Kırpma
Mikrovasküler Oklüzyon
Mitral Kapak Tamiri
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
Miyokardiyal Biyopsi
Nebulizatör
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Norwood Ameliyatı
Nükleer Stres Testi
Pacemarker Implantasyonu
Pediyatrik Kardiyovasküler Ameliyatlar
Periferal Vasküler Bypass
Perikardiyosentez
Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
Perkütan Komissürotomi
Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Platelet Sitaferezi(Hemaferezis)
Plazmaferez(Hemaferezis)
Preoperatif Değerlendirme
Robot Destekli Cerrahi
Robot Destekli Kardiyak Prosedürler
Robotik Cerrahi
Ross – Konno Ameliyatı
Ross Ameliyatı
Skleroterapi
Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
TEVAR (Endovasküler Tedavi)
Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
Torakotomi
Transjugüler Şant (Tips)
Transkateter
Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
Triküspid Kapak Replasmanı
Variköz Ven Skleroterapisi
Vasküler Cerrahi
Venografi
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Yacoub Ameliyatı (Prosedürü)
Yenidoğan Kalp Ameliyatları
Yüzeyel Ekokardiyografi
Çalışan Kalpte Koroner Bypass Cerrahisi

Op. Dr. Yerik Junisbekov

Op. Dr. Yerik Junisbekov

Kalp ve Damar Cerrahisi

ÖZ GEÇMİŞİ
1981 doğumlu olan Op. Dr. Yerik Junisbekov, Kazakistan Devlet Tıp Fakültesi’nden mezun olup. uzmanlığını 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Op. Dr. Yerik Junisbekov, 2015 yılından beri Avrasya Hastanesi’de Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Çalışma saatleri Hafta içi: 08:00-18:00
Cumartesi: 08:00-15:00.

Prof. Dr. Ali Bayram

Prof. Dr. Ali Bayram

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
1957 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 1979 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlığını aynı fakültede, kardiyolohi ihtisasını Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Kayseri ili Yahyalı ilçesinde 1984-1986 yılları arasında mecburi hizmet yapmıştır. 1986 yılında docent, 1993 yılında profesör oldu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığı yaptı. Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Kurucu Şefliğini ve Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Şefliğini yürütmüştür. Prof. Dr. Ali Bayram emekli olduktan sonra Medicalpark ve Echomar Ataköy hastanelerinde görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Prof. Dr. Ali Bayram, 2013 yılı itibariyle Avrasya Hastanesi’da görev yapmaktadır. Sağlıkçı bir aileye mensup olan Prof. Dr. Ali Bayram’ın eşi Sultan Hanım hemşire, oğlu Said Vey ve gelini Edibe Zehra Hanım eczacı, oğlu Muhammed Bey Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı, üçüncü oğlu Abdullah ise son sınıf öğrencisidir. Prof. Dr. Ali Bayram 2 torun sahibidir.

Doç. Dr. Habib Çil

Doç. Dr. Habib Çil

Kardiyoloji

3 Nisan 1976’da Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu.İlköğrenimini Besni’de , ortaokulu Isparta’nın Senirkent ilçesinde, liseyi ise K.Maraş’ta yatılı olarak okudu.1993-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.Ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji ihtisasını tamamladı.Daha sonra 2005-2009 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da çeşitli özel sağlık kuruluşlarında çalıştı.2009-2018 yıllarında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademik çalışmalar yürüttü.2013’te Doçentlik ünvanını aldı.
Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve yine ulusal ve uluslar arası kongrelerde yapılan çok sayıda konuşması ve bildirisi mevcuttur.Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Çalışma Saatleri:08:00-18:00
Dahili Tel: 4012

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
Kalp Yetmezliği
Koroner Arter Hastalığı
TAVI
Koroner Ansiyoplasti ve Stent
CTO Girişleri (Tam Tıkalı Damarın Açılması)
Periferik Damar Hastalığı
Karotis (Şah Damarı) Darlıklarının Giderilmesi
Sol Ana Koroner Stent Girişimleri
Alkol Septal Ablasyon
Üç Odacıklı Kalp Pili Takılması
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Ablasyon
Ambulatuvar Kardiyak Izleme
Anjiyografi
Anjiyogram
Anjiyoplasti
Aort Anevrizmalarında Onarım Ve Kaldırma
Aort Kapak Replasmanı
Aortik(Kalp) Anevrizma Cerrahisi
Aritmide Ablasyon Tedavisi
Arteriografi
Aterektomi
Balon Valvüloplasti
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Biventriküler Pacemarker
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Efor Treadmil Testi
Eforlu Ekg
Ekg
Eko(Ekokardiyografi)
Ekogram(Ultrason)
Elektrofizyolojik Test
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Esd (Sedimantasyon)
Farmakolojik Stres Testi
Geçici Kalp Pili
Hdl Kolesterol Testi
Holter Izlemi
Homogreft Kapak
Homosistein
Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
Kalp Bypass Ameliyatı
Kalp Kapakçığı Tamiri
Kalp Kapağı Replasmanı
Kalp Nakli
Kalp Pili Takılması
Kalp Transplantasyonu
Kalıcı Kalp Pili
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak Anjiyografi
Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyak Stent
Kardiyoversiyon
Karotis Ameliyatı
Karotis Endarterektomi
Kolesterol Testi
Komissürotomi
Korda Ve Papiler Kas Onarımı
Koroner Anjiyogram
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
Ldl Kolesterol Testi
Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
Mekanik Protez Kapak
Mikrovasküler Kırpma
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
Miyokardiyal Biyopsi
Nebulizatör
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Nükleer Stres Testi
Pacemarker Implantasyonu
Periferal Vasküler Bypass
Perikardiyosentez
Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
Perkütan Komissürotomi
Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Radyal Anjiyografi
Sol Ventriküler Destek Aygıtı (Lvad)
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
Stres Ekokardiyografi
Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
Transmiyokardiyal Lazer Revaskülarizasyonu(Tmr)
Triküspid Kapak Replasmanı
Venografi
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Yüzeyel Ekokardiyografi

Op. Dr. Nurcan Dalan

Op. Dr. Nurcan Dalan

Kadın Hastalıkları ve Doğum
Op. Dr. İstepan Suna

Op. Dr. İstepan Suna

Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZ GEÇMİŞİ
1956 doğumlu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu. Şişli Etfal Araştırma ve Eğitim hastanesinde 1995 yılında ihtisasını yaptı. Halen Avrasya Hastanesi’da çalışmaktadır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Histerosalpingografi (HSG)

Rahim Filmi

Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever

Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever

Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZ GEÇMİŞİ
1980 Aksaray doğumlu. 2004 yılında Bursa Uludağ Üniversıtesı Tıp Fakültesini bitirdi. Uzmanlığını İstanbul Eğitim ve Araştırma Hast. tamamladı. 1,5 yıl aynı hastanede uzman olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk annesi. 2016 yılından beri Avrasya Hastanesi’nde görev yapmaktadır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Histerosalpingografi (HSG)

Rahim Filmi

Op. Dr. Atilla Okur

Op. Dr. Atilla Okur

Kadın Hastalıkları ve Doğum

ÖZ GEÇMİŞİ
1969 yılında Konya’da doğdu.İlk orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı.1992 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993-1997 yıllarında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’nde ihtisasını tamamladı.1997-2012 yılları arasında Kütahya Devlet Hastanesinde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptı.2012-2014 yıllarında İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesinde çalıştı.2014 Temmuz ayından itibaren Avrasya Hastanesi’de görev yapmaktadır.

Op. Dr. Süleyman Yeniocak

Op. Dr. Süleyman Yeniocak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1980 yılında Antakya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Hatay’da tamamladı. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimini tamamladı. Halen hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yabancı Dil : İngilizce

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Gebelik ve Doğum:
Gebelik Öncesi Danışmanlık
Gebelik Takibi ve Yönetimi
Yüksek Riskli Gebeliklerin Takibi ve Yönetimi
İkili Test
Normal Doğum
Epidural(Ağrısız) Normal Doğum
Sezaryen
Servikal Serklaj Ameliyatı(Rahim Ağzına Dikiş Atılması)
Histeroktomi (Rahim Alma Ameliyatı)
Yumurtalık Kisti Ameliyatları
İdrar Kaçırma Ameliyatları
Myomektomi(Rahimden Myom Alma Ameliyatı)
Dış Gebelik Ameliyatı
Laparoskopik Jinekolojik Ameliyatlar
Rahim ve İdrar Kesesi Sarkma Ameliyatları
Perinoplasti(Vajinal Daraltma Ameliyatı)
Bartholin Kisti Ameliyatları
Kondilom(Siğil) Tedavisi
İnfertilite (Kısırlık)Tedavisi
Aşılama
HSG(Rahim Filmi)

Op. Dr. Hasan Lice

Op. Dr. Hasan Lice

Genel Cerrahi

ÖZ GEÇMİŞİ
1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da tamamladı. 1993’de Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık yaptı. 1998-2012 yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi, Kanser Cerrahisi, Laparoskopi Cerrahisi ve Endoskopi alanlarında teşhis ve terapatik çözümler konusunda hizmet verdi. Evli ve 2 çocuk babası. Son 10 yıldır hastanemizde obezite cerrahisi ve onkolojik cerrahi branşlarında hizmet vermektedir.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Obezite Cerrahisi

Bariatrik Cerrahisi

Onkolojik Cerrahi

İleri Laparoskopik Cerrahi

Endoskopik Cerrahi ve ERCP

Op. Dr. Coşkun Görmüş

Op. Dr. Coşkun Görmüş

Genel Cerrahi

ÖZ GEÇMİŞİ
1977 İstanbul’da doğdu, 2001 yılında Uludağ Üni. Tıp Fak. mezun oldu. 2002-2007 yılları arsında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisas yaptı. 2009-2010 yılları arasında Van Özalp Devlet Hast., 2010-2012 yılları arasında Bilecik Bozüyük Devlet Hast. çalıştı. 2012 Mart Ayından itibaren Avrasya Hastanesi’nde görev yapmaktadır.
Evli ve 1 çocuk babasıdır.
Muayene Saatleri: 08:00 – 18:00
Dahili Tel: 1017

Op. Dr. A. Kerim Özakay

Op. Dr. A. Kerim Özakay

Genel Cerrahi

ÖZ GEÇMİŞİ
1960 Zonguldak doğumlu. 1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ihtisasını bitirerek Genel Cerrahi uzmanı oldu ve 2017 yılına kadar aynı hastanede görevini sürdürdü. 2017 yılından itibaren Avrasya Hastanesinde görev almaktadır. Muayene Saatleri: 08.00–13.00 Dâhili Tel: 1014

Op. Dr. Zehra Vartanesyan

Op. Dr. Zehra Vartanesyan

Genel Cerrahi
Uzm. Dr. Işıl Soysal

Uzm. Dr. Işıl Soysal

Reanimasyon ve Anestezi

ÖZ GEÇMİŞİ
İstanbul doğumlu. 1992 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Avrasya Hastanesi açıldığından bu yana Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Uzm. Dr. Meral Özer

Uzm. Dr. Meral Özer

Reanimasyon ve Anestezi

ÖZ GEÇMİŞİ
Mardin Doğumlu. 1985’de İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisasını tamamladı. 2012 ocak ayından bu yana Avrasya Hastanesi’de görev yapıyor.

Uzm. Dr. Kadir Doğruer

Uzm. Dr. Kadir Doğruer

Reanimasyon ve Anestezi

ÖZ GEÇMİŞİ
1962 yılında Samsun’da doğan Doç. Dr. Kadir Doğruer, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni tamamlamış, ihtisas eğitimini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Mesleki hizmetini Bilecik Devlet Hastanesi acil polikliniğinde ve SSK Cibali Dispanseri & Çocuk Hastalıkları polikliniğinde tamamlamıştır. 2000-2010 Tarihlerinde Memorial Hastanesi Genel Yoğun bakım ünitesi direktörlüğünü başarı ile sürdürmüştür. 2010 – 2015 yılları arasında Medical Park Yoğun bakım ünitesi direktörlüğü yapmıştır. 2015 yılı itibariyle Avrasya Hastaneler Grubu’nda hizmet vermektedir.

Uzm. Dr. Ersin Sarı

Uzm. Dr. Ersin Sarı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
1970 tarihinde Afyon’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaokulu Eskişehir’de tamamladı. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Osmangazi Üniversitesinde Uzmanlık Eğitimini tamamladı.2002 Ağustos’tan beri Avrasya Hastanesi’de Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay

Uzm. Dr. Mehmet Ali Talay

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
Van Erciş’te doğdu. 1988-1994 yıllarında Çapa Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamladı. Aynı fakültede 1999 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu.

Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan

Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan

Çocuk Cerrahisi

ÖZ GEÇMİŞİ
1974 Bolu doğumlu. 1999’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi ihtisasını tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde zorunlu devlet hizmeti görevini yaptı. Askerlik hizmetini Diyarbakır Asker Hastanesi’nde yaptıktan sonra 2010 yılında bir süre Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği’nde görev yaptı. Aynı yıl Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nın kurulmasında görev aldı. 2015 yılında doçent oldu. Kasım 2016 tarihi itibariyle Avrasya Hastaneler Grubu’nda görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte; ulusal ve uluslararası çok sayıda akademik çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Kasık Fıtığı ve Su Fıtığı Cerrahisi
İnmemis testis cerrahisi
Lokal Çocuk Cerrahisi işlemleri
Sindirim Sistemi Cerrahisi
Solunum Sistemi Cerrahisi
Yenidoğan Cerrahisi
Çocuklarda Baş Ve Boyun Cerrahisi
Çocukluk Çağında Kanser Cerrahisi
Üriner Sistem cerrahisi
Laparoskopik işlemler

Op. Dr. Ferhat Oğuz

Op. Dr. Ferhat Oğuz

Kulak, Burun, Boğaz

ÖZ GEÇMİŞİ
K.B.B. Uzmanı Ferhat Oğuz, Mersin’de 1971 yılında doğdu. İlkokul-lise öğrenimini Mersin’de tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi. Aynı fakültede K.B.B. uzmanı oldu. 1999’dan itibaren Avrasya Hastanesi’de K.B.B. uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Kulak Nezlesi Tanı ve Tedavisi
Kulak Mikro Cerrahisi
Horlama Tedavisi
Nozal Polipler
Estetik Burun Ameliyatı (Rinoplasti)
Sinüzit Tanı ve Tedavisi (FESS)
Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatları
Septum Deviasyonları
Ses Hastalıkları ve Tedavisi
Baş, Boyun, Gırtlak Bölgesi Kanserleri Tanı ve Tedavisi (Cerrahileri)
Vertigo (Baş Dönmesi) Teşhisi ve Tedavisi
Faranjit Hastalığı Tanı ve Tedavisi

Op. Dr. Ömer Sağlam

Op. Dr. Ömer Sağlam

Kulak, Burun, Boğaz
Uzm. Dr. Ayşegül Navdar

Uzm. Dr. Ayşegül Navdar

İç Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
1974 Rize (Ardeşen) doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Ardeşen’de tamamladı. 1996 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1996-2001 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi aldı. 2002 Ağustos’ayından itibaren Avrasya Hastanesi’de görev yapıyor.

Uzm. Dr. Sedat Işık

Uzm. Dr. Sedat Işık

İç Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
1964 İzmir’de doğdu. 1981 Ankara Fen Lisesi, 1987 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini tamamlayıp aynı hastanede 2016 yılına kadar İç Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmıştır. İngilizce bilmektedir. Evli 2 kız babasıdır. 2016 Eylül ayı itibariyle Avrasya Hastanesinde görev yapmaktadır.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Tiroid Hastalıkları
Diabet
Mide Hastalıkları
Erken Teşhis
Hipertansiyon
Enfeksiyonlar
Gut

Uzm. Dr. Suzan Uzan

Uzm. Dr. Suzan Uzan

Biyokimya ve Klinik Biyokimya

ÖZ GEÇMİŞİ
1968 yılında Kocaeli’nde doğdu. 1991 yılında İst. Üniv.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1998 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Biyokimya ve Klinik Biyokimya ihtisasını tamamladı. Evli ve 1 çocuk annesi.

Uzm. Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan

Uzm. Dr. Rukiye Nilgün Erdoğan

Patoloji

ÖZ GEÇMİŞİ
1963 yılında Bolu’da doğdu. 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı.

Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı

Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı

Cildiye

ÖZ GEÇMİŞİ
1964 İstanbul’da doğdu. 1987 İstanbul Tıp fakültesi mezunu olan Deniz YARDIMCI, Haseki Eğitim Araştırma Bölümünde Dermatolog İhtisasını tamamlayarak 1992 yılında Uzman Dermatolog ünvanını aldı, 3 yıllık mecburi hizmet görevini Niğde Devlet Hastanesinde sürdürdü. Mecburi görev sonrası tekrar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine dönüş yapan Uzman Dermatolog Deniz YARDIMCI 2011’na kadar burada görevini sürdürdü, 2011 yılından sonra istanbul 29 Mayıs Hastanesinde mesleğine devam etti, 2013 itibariyle Avrasya Hastanesi’de görevini sürdürmektedir.Evli 2 çocuk annesidir.

Op. Dr. Fuat Kurşun

Op. Dr. Fuat Kurşun

Plastik Rekonstruktif ve El Cerrahisi

ÖZ GEÇMİŞİ
1966 İstanbul dogdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp fakültesinden mezun oldu. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ihtisasını tamamladı. 3 yıl İstanbul Beykoz devlet hastanesinde Plastik Cerahi uzmanı olarak çalıştıktan sonra 3yıl boyunca İstanbul Ümraniye eğitim ve arastırma hastanesinde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görevine devam etti. 1 yıl Hastanemizde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra ABD’de New York’daki ünlü Columbia Üniversitesi Hastanesinde 1 yıl El Cerrahisi ve Mikrocerrahi üzerinde çalışmalar yaptıktan (fellowship) sonra tekrar Hastanemize dönerek Plastik Cerrahi ve El Cerrahisi ve Mikrocerrahi dalında çalışmalarına baslamıştır.

Uzm. Dr. Sema Aydemir

Uzm. Dr. Sema Aydemir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

ÖZ GEÇMİŞİ
1966 yılında Mersin’de doğdu. 1992’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ihtisasını tamamladı.

Uzm. Dr. Narangerel Tseveendorj

Uzm. Dr. Narangerel Tseveendorj

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzm. Dr. Kanan Abbaslı

Uzm. Dr. Kanan Abbaslı

Göğüs Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
1986 yılında Nahçivan’da doğdu. 2012 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında S.B.Ü. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzmanlık eğitimini tamamladı. Şubat 2018’den beri Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkemizde çalışmaya başlamıştır.

Op. Dr. Kemal Yıldırım

Op. Dr. Kemal Yıldırım

Göz Hastalıkları

ÖZ GEÇMİŞİ
Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru ünvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları bölümünde ihtisasını yaparak uzmanlık eğitimini tamamladı. Halen Avrasya Hastanesi’de Göz Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmakta.

Op. Dr. Özgür Ortak

Op. Dr. Özgür Ortak

Ortopedi ve Travmotoloji

ÖZ GEÇMİŞİ
1976 İzmir doğumlu, 1994 yılında Çanakkale Anadolu Lisesinden, 2000 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2005 yılında Vakıf Gureba Araştırma ve Eğitim hastanesinde ortopedi ihtisasını tamamladı. 2005-2006 yılları arasında Isparta Askeri Hastanesinde askerliğini yaptı. Evli ve 1 çocuk babasıdır.Halen Avrasya Hastanesi’de çalışmaktadır.

Op. Dr. Arman Çitçi

Op. Dr. Arman Çitçi

Üroloji

ÖZ GEÇMİŞİ
1969 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1986-1992 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Üroloji İhtisasını tamamladı. 1999 – 2000 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2001 yılından beri Avrasya Hastanesi Zeytinburnu’nda Üroloji Uzmanı olarak görev yapıyor.

Uygulanan Tedaviler ve Yöntemler:

Abdominal Ultrasonografi
Adrenalektomi
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Böbrek Ultrasonu
Da Vinci Robotik Cerrahi
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Enjeksiyon Im
Enjeksiyon Iv
Esd (Sedimantasyon)
Flexible Üreteroskopi
Gerilimsiz Vajinal Bant Işlemi
Hemodiyaliz
Jackson Pratt Dren
Kan Elektrolit Testi
Kateter Yerleştirme
Keratinin Kan Testi
Kriyoablasyon
Kriyoterapi
Laparoskopi
Laparoskopik Adrenalektomi
Laparoskopik Cerrahi
Laserasyon Onarımı
Litotripsi
Lokal Anestezi
Microtese
MRI
Mutluluk Çubuğu
Nefrektomi
Nefrostomi
Penil Protez
Penis Implantı
Periton Diyalizi
Perkütan Iğne Aspirasyonu
Perkütan Nefrostomi
Preoperatif Değerlendirme
Prostat Biyopsisi
Prostat Kanserinde Görüntüleme
Prostat Spesifik Antijen (Psa) Testi
Prostatektomi
Pyeloplasti
Radikal Sistektomi
Renal Ultrason
Robot Destekli Cerrahi
Robot Destekli Laparoskopik Prosedürler
Robot Destekli Ürolojik Prosedürler
Robotik Cerrahi
Sistektomi
Sistoskopi
Sistoskopi Ve Üreteroskopi
Sistoüretroskopi
Sünnet
Tam Idrar Tahlili(Tit)
Tam Kan Sayımı-Hemogram
Transvajinal Mesane Boynu Süspansiyonu
Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TURP)
Ua(Ürinaliz)
Vakum Konstrüksiyon Cihazları(Penil Protez)
Vazektomi
X-Ray
Üriner Diversiyon Cerrahisi
Ürografi
Ürostomi
İntravenöz Pyelografi ( İvp )
İntravenöz Ürografi

Op. Dr. Engin Çiftçi

Op. Dr. Engin Çiftçi

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Prof. Dr. Hakan Gençhellaç

Prof. Dr. Hakan Gençhellaç

Radyoloji
Uzm. Dr. İlknur Cengizoğlu

Uzm. Dr. İlknur Cengizoğlu

Radyoloji

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1994-1995 yılları arasında Karabük Merkez Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini tamamladı.
1995-1999 yılları arasında Taksim Devlet Hast.’de çalışmış Radyoloji uzmanı ünvanını aldı.
1999-2001 yılları Kilis Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı.
Tıbbi ilgi alanları ; USG, dopler USG, Mammografi, CT, MRI, Obstetrik USG, Biyopsi.
2021 yılı itibarıyla Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Radyoloji Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Uzm. Dyt. Büşra Çengel

Uzm. Dyt. Büşra Çengel

Beslenme ve Diyet

ÖZ GEÇMİŞİ
1994 yılında İsviçre’de doğdu. Lisans eğitimini Türkiye’ye gelerek , İstanbul Arel üniversitesinde tamamladı . Aynı zamanda Almanca Fransızca , İngilizce , ve İsviçre dillerinde de hizmet vermekte. Medicana İnternational, Bakırköy Prof. Dr Mazhar Osman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi EAH, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, Bahçelievler Devlet Hastanesinde stajlarını tamamladı. İstanbul Biruni Üniversitesi’nde master programını sürdürmektedir.2018 yılı itibari ile Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkemizde çalışmaya başlamıştır. 2022 yılı itibari ile uzmanlığını alarak görevini Uzman Diyetisyen olarak sürdürmektedir.

Dt. Eylem Uslu

Dt. Eylem Uslu

Diş Hekimi

ÖZ GEÇMİŞİ
1975 Ardahan Doğumlu. 1998 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu. 1999 yılından bu yana Avrasya Hastanesi’da görev yapıyor.

Dr. Noorulhuda Musazai

Dr. Noorulhuda Musazai

Acil Tıp
Dr. Nur Arslan

Dr. Nur Arslan

Acil Tıp
Dr. Pınar Mustafa

Dr. Pınar Mustafa

Acil Tıp
Dr. Türkan Kasabalı

Dr. Türkan Kasabalı

Acil Tıp
Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: