Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050

ONKOLOJİ ÜNİTESİ

ONKOLOJİ ÜNİTESİ

KANSERLE ÖZEL HESAPLAŞMA…

Küçük şikayetlerle başlayan kanser önlenebilir.

Bugüne kadar 12.000’e yakın hastanın ışın tedavisini gerçekleştiren Avrasya Hastanesi, deneyimli tıbbi kadrosu, kullandığı ileri teknoloji ürünü, tanı ve tedavi cihazlarıyla kanserle mücadeleye devam ediyor.

Muayene ve kontrollerinizi düzenli yaptırın. Yenilen kanser olsun!

 • ENDOSKOPİ
 • Kolonoskopi
 • Gastroskopi
 • ERCP
 • Bronkoskopi
 • Sistoskopi
 • Üreteroskopi
 • Artroskopi
 • Histereskopi
 • Laringoskopi
 • Endoskopik nazal muayene
 • Bronkoskopi
 • PATOLOJİ
 • MULTISLICE 128 BT
 • ONKOLOJİ MERKEZİ
 • CERRAHİ ONKOLOJİ
 • JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
 • KEMOTERAPİ (ilaç Tedavisi)
 • RADYOTERAPİ (Işın Tedavisi)
 • Linak (Lineer Akselatör)
 • Kobalt
 • Simülatör
 • 3 Boyutlu (3D) Tedavi Planlama
 • IMRT
 • Konformal Ifl›n Tedavisi

KANSER TEDAVİSİNDE TRILOGY CİHAZI

Radyoterapi iyonizan ışın veya atom partiküllerinin kanser veya nadiren kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir.

Radyasyonlar madde ve biyolojik ortamdan geçerken çarpıştığı atom ve molekülleri iyonize ederek biyolojik ve fiziksel etki gösterirler. İyonizan radyasyonların tümör ve diğer hücreleri öldürücü veya bölünmeleri sırasında öldürücü etkileri olması nedeniyle modern kanser tedavisinde kullanılan temel taşlardan biridir.

Bilgisayar teknolojisinin gelişimine paralel olarak radyoterapi planlaması ve tedavisinde kullanılan iyonizan radyasyon oluşturan eksternal radyoterapi cihazlarının teknolojisinde de gelişmeler olmuştur. LİNAK tabanlı cihazlar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu cihazların ortak özelliği IMRT ve IGRT yapabilmeleridir.

Bu gelişmeler doğrultusunda hastanemiz son teknolojik özelliklere sahip radidarc lisansıyla beraber VARİAN TRİLOGY CİHAZINI hastane bünyesine kazandırmıştır.

Avrasya Hastanesi Onkoloji Bölümündeki TRILOGY CİHAZI, eksternal (dışarıdan) uygulanan radyoterapide kullanılan bir lineer akseleratör (LİNAK) cihazıdır.

6MV ve 16MV foton(x ışını) ve 4,6,9,12,16,20 MeV elektron enerjisi üretmektedir.

TRİLOGY CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İMRT: Yoğunluk ayarlı radyoterapi

RapidArc: Volümetrik Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi(VMAT)

SRT/ SRC: Noktasal ışınlama

Trilogy cihazı yukarıda belirttiğimiz bu özelliklerinin yanı sıra imaj eşliğinde radyoterapi (IGRT) özelliği ile planlanan ışın dozunun hastaya hassas şekilde uygulanması sağlanır.

IMRT ÖZELLİĞİ

Radyoterapi cihazında şimdiye kadar kullandığımız 3D (3 boyutlu) konformal tedavinin gelişmiş formudur. Radyoterapi cihazı ile insan vücuduna tek bir ışın demeti göndermek yerine radyasyonu binlerce ışıncığa bölerek yoğunluk farklılıkları oluşturulmuş alanlardan tedavi yapılır. Böylece sağlıklı olan doku ve organlar en iyi şekilde korunurken, hastalıklı olan dokuya en yüksek radyoterapi dozu verilmesi sağlanır.

IMRT tekniği sayesinde tümöre istenilen yüksek doz verilirken tümör ile sağlam doku birleşim bölgesinde ani doz düşmesi ve çoklu alan kullanımı ile tümörlü dokuya komşu olan normal dokularda dozların düşük seviyede tutulması sağlanır.

Tedavi edilecek bölgeye uygulanacak radyoterapi dozunu belirlemek için Tedavi Planlama Bilgisayar Sistemi ile hesaplamalar yapılır. Daha hassas hesaplamalar gerektirdiğinden planlama süresi uzundur.

RAPİDARC ÖZELLİĞİ

Cihaz hasta etrafında bir veya daha fazla dairesel olarak döner. Bu tekniklte tümörlü olan doku daha hassas ve yüksek dozda ışınlanırken , komşu sağlam dokular çok yüksek oranda radyasyondan korunur.

RapidArc tekniği ile hastaların günlük tedavi süresi aynı işi yapan diğer cihazlara göre göreceli olarak daha kısadır. Ayrıca RapidArc’ın yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniğini uygulayan diğer cihazlara göre avantajı daha az monıtor unıt (radyoterapi doz birimi) kullanılır.

SRT (STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ) ÖZELLİĞİ

Trilogy cihazının bu özelliği sayesinde birkaç santimetre büyüklüğünde çok küçük tümörlere noktasal ışınlama yapabilir. Böylece tümöre çok yüksek dozda yoğunlaştırılmış iyonize radyasyon verilir.Tümörün çevresindeki normal dokuda çok hızlı doz düşüşü sağlanarak sağlıklı dokuların radyasyondan zarar görmesi en aza indirilir.

Stereotaktik radyocerrahi özelliği kullanıldığında hastanın tedavisi birkaç seansta tamamlanır. Ancak cihazın bu özelliği doğru seçilmiş hasta gruplarına uygulanması gerekmektedir.

IGRT ÖZELLİĞİ (GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ)

Yakın zamana kadar radyoterapi uygulaması sırasında tümörün ve ışınlanan bölgenin tam olarak sabit olmaması ve ışınlama sırasında hareket edebilmasi nedeniyle tedavi sırasında geniş emniyet sınırı kullanılırdı. Maalesef daha fazla sağlıklı doku radyasyona maruz kalırdı. Radyoterapiya bağlı gelişen yan etkiler fazlaydı. Emniyet marjı küçük verildiğinde tümörün tedavi sırasında alan dışında kalma riski vardı. Radyoterapi cihazlarındaki teknolojik gelişime paralel olarak hastaların günlük tedavi öncesi, tedavi sonrası ve en önemlisi tedavi sırasında doğru yeri ışınlayıp ışınlamadığımızı kontrol etmek için tedavi sahasının görüntüsünü almaktayız. Buna cihazın IGRT özelliği denir. Bu sayede eğer ışınladığımız bölgeden aldığımız görüntülerde farklılıklar varsa gerekli düzeltmeler yapıp tedavimizi daha doğru yapmamızı sağlarız.

TRILOGY CİHAZI KULLANIRKEN HASTALARIMIZIN TEDAVİSİNDE TEDAVİYE BAĞLI MİNİMUM YAN ETKİ, TÜMÖRÜN ORTADAN KALDIRILMASINDA MAKSİMUM BAŞARI ELDE EDERİZ.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
plntogel plntogel plntogel situs togel situs togel 5 bandar togel terpercaya plntogel situs togel