Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇEYREK ASIR

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇEYREK ASIR

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇEYREK ASRIMIZI YAŞIYORUZ. URLU AİLESİNİN KURDUĞU AVRASYA HASTANESİ MARKAMIZIN ÇOCUKLARIMIZ TARAFINDAN BÜYÜTÜLMESİNİ,TORUNLARIMIZ TARAFINDAN DA DÜNYA MARKASI YAPILMASINI ARZULUYORUZ.

Marziye İlhan

Avrasya markasının sağlık sektöründeki yolculuğunun önemli yapı taşlarından birinin de Sayın İbrahim Urlu olduğunu düşünüyorum.

Kendisiyle zaman zaman yaptığımız konuşmalarda benzer deneyimlere sahip olduğumuzu da gördük. Öğretmenlerimizin yönlendirmesi, yatılı okullar, Koç kültürünün bize kattıklarını paylaşırken aynı zamanda sağlık hizmetlerinde kalite yolculuğu mücadelesinde ve birçok projede birlikte yol aldık.

Avrasya markasının sürdürülebilirliği için aile bütünlüğünün korunarak, bu süre­cin profesyonelce yürütülebilmesi için birçok proje oluşturduğunu biliyorum.Ba­zen çok mutlu, bazen heyecanlı, bazen de inatçı. Aile için bütünleşik bir yapı içerisinde var olmayı hedefleyen ve sürekliliğini sağlamak için tüm aile fertleriyle bütünleşen önemli bir kişilik. Bize de, ailenizle güzel işlere imza atmaya devam etmeniz için “yolunuz açık olsun” demek kalıyor.

Sayın Urlu şimdi de sizi, sizin ağzınızdan tanıyalım.

İbrahim URLU ” kim ve hayatındaki dönüm noktaları nelerdir, kısaca an­latabilir misiniz?

Ömer URLU ve Ayşe URLU’nun 9 çocuğundan 3. sü olarak 1954’te Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesinde o dönemin koşulları neticesinde ebesiz ve doktorsuz olarak dünyaya gözümü açmışım. Zor ama keyifli bir çocukluk geçird­im. Tabiatla iç içe yoksul bir çevrede, 3 kuşağın bir arada yaşadığı bir ailede ped­erşahi hayatımız oldu. Çocukluğumuzun büyük bir kısmı orman ve dere yatak­larında geçti. Babam Ömer URLU kereste ticareti ile uğraşırdı, bizde ona yardımcı olmaya çalışırdık. Bu süreçte aileye yardımcı olmak için babamın işi haricinde çobanlık, simitçilik, portakal sepetçiliği gibi çeşitli işlerde çalışarak iş hayatına, yaşam kavgasına erken giriş yapmış oldum. Kendimi, ailemi, varlığımı garantiye almalıydım.

Eğitim hayatım ülkenin o dönemdeki şartları ve ailemin ekonomik durumu nedeni ile geç başladı. Okula başladığımda sinema afişlerini okuyabildikten sonra okulu bırakmayı düşünüyordum. 0 dönemler sadece bu sinema afişlerini okuyabilmek benim için yeterliydi ancak okul hayatım beni de şaşırtacak şekilde başarı Ne ilerledi. Daha sonrasında bir öğretmenimin tavsiyesi ile öğretmen okul­ları sınavına girmeye karar verdim. Sınav süreci oldukça zordu, on binlerce kişi arasından ilk 60 kişi içerisine girerek 1967 yılında Düziçi Öğretmen Okulu’na parasız yatılı öğrenci olarak kabul edildim. Bu okula girebilmek özgüvenimi ve motivasyonumu arttırmıştı. Yatılı okul ve öğretmen okulundaki idealist öğret­menlerimden aldığım eğitim benim için en büyük dönüm noktası oldu. Bu okulda teorik eğitimin yanında tarım, sanat, ekonomi, yöneticilik ve teşkilatlanma gibi önemli konularda ezbere yönelik değil üretime yönelik pratikler edindim. Bu okulda en önemli felsefelerden birinin; öncelikle bireyin sonra ailenin, sonra köyün, sonra kasabanın sonra ilin ve dolayısıyla tüm ülkenin kademeli bir şekilde eğitim yolu ile canlandırılması ve kalkındırılması olduğunu gördüm. Kooperatif başkanı, okul başkanı seçildim. Okul başkanlığı yapmanın bende teşkilatlanma ve yönetim temel becerilerinin oluşmasında önemli katkısı oldu.

Öğretmen Okulundaki eğitim hayatım bittikten sonra bir süre köy okullarında öğretmenlik yaptım(1974-1978). Bu süreçte eş zamanlı olarak öğretmenlik yap­arken aynı zamanda Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Afyon Mali Bilimler Fakültesinde Mali bilimler bölümünü bitirdim(1974-1978). Mezun olduktan sonra ticaret meslek liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yaptım(1978-1981). Daha sonra da 1981 Kasım ayında Koç şirketler grubunda çalışmaya başlayarak özel sektöre giriş yapmış oldum. Burada şirket kurucusu, kurucunun çocukları ve to­runları olmak üzere 3 kuşakla birlikte çalışma şansım oldu. Bence Koç şirketler grubu ve Koç ailesi ülkemizde hem aile olarak hem de şirketleri ile kurumsallaşabilmeyi başarabilmiş ilk örneklerdendir. Böyle bir yapılanma içerisinde yer almak hayatımda ikinci bir dönüm noktası olmuştur. Koç şirketler grubunda yeni kurulan şirketlerin ülke genelinde veya daha önceden kurulmuş olan şirketlerin yeterince güçlü olamadığı bölgelerde bayilikler kurmak suretiyle şirketlerin yapılanmasına katkıda bulundum.

Aygaz’ın doğu ve güneydoğu bölgesi bayilik teşkilatlanması, Lipetgaz’ın tüm Türkiye çapında teşkilatlanması görevlerinde bulundum. Bu görevler teşkilatlanmacılık yönümün güçlenmesini sağladı.

Bu esnada kişiliğimin gelişmesinde önemli bir payı olan ağabeyim Op. Dr. Hüse­yin URLU da İstanbul’da başarılı bir genel cerrah olarak başladığı meslek hayatını 1992 yılında Bakırköy’de Çamlık Hastanesi’ni kurarak devam ettiriyordu. Muay­enehane odaklılıktan poliklinik odaklılığa, poliklinik odaklılıktan da hastane odaklılığa geçiş sürecinde ağabeyim Op. Dr. Hüseyin URLU tüm kardeşlerini de yanına alarak yeni bir çağdaş hastane açma projesini bizlere sundu.

Bu fikir beni ailemizin bir seviye atlaması ve ülkemizde sağlık sektörünün gelişim içerisinde olması açısından çok heyecanlandırmıştı. Teşkilatlanma ve yönetim konusundaki tecrübelerimin bu yeni açılacak hastanemize faydalı olabileceğini düşündüm. Bu hastane projesi de hayatımda önemli bir dönüm noktası oldu. Avrasya Hastanesi’nde 1996-2002 yılları arasında yarı zamanlı görev alıyordum. 2002 yılında Koç Şirketler Grubundan emekli olup ayrıldıktan sonra aile şirketin­de tam zamanlı olarak işletme koordinatörlüğü, pazarlama, tutundurma yöneti­ciliği ve Yönetim kurulu üyesi görevleri ile çalışma hayatıma devam ediyorum.

Avrasya Hastaneler Grubu’nun kurumsal kimliğinden kısaca bahsedebil­ir misiniz? Kurumsallık açısından Avrasya Hastaneler Grubu’nun yerini bizimle paylaşır mısınız?

Avrasya Hastanesi resmi olarak 27 Haziran 1999 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımı ile açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız açılış yaparken bizlere derman aramaya gelen hastalarımıza hazakatle hizmet vermemizi öğütlemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hazakat sözü bizim açımızdan hastanenin kurumsal kimliğinin oluşmasında önemli bir yol gösterici olmuştur. Sayın Cum­hurbaşkanımız hastanemizi açarken “burası bir şifa kapısıdır” diyerek açmıştır. “Şifa kapısı” kalıbı da hastanemizin kullanmış olduğu bir sembol haline gelmiştir. 0 dönemlerde özel sağlık sektörü daha çok özel muayenehaneler ve küçük tıp merkezleri üzerinden yürütülmekteydi. Bizler Avrasya Hastanesini temelinden iti­baren bir hastanenin ihtiyaç ve niteliklerini göz önüne alarak projelendirip, “Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.” mottomuzla hayata geçirdik. Bu o dönem için pek sık rastlanan bir durum değildi.

Bizler Avrasya Hastanesini kurarken sektöre farklı bir bakış açısı getirerek Türki­ye’nin ilk özel Radyasyon Onkolojisi bölümünü de kurarak ülkeye kazandırmış olduk. Bu Avrasya Hastanesi’nin kurumsal kimliği ve altyapısı açısından önemli bir temel taşıdır. Kurulduğu tarihte 8000 m2 olan binamızı yeni gelişen ihtiyaçlar ve hastalarımızın talepleri doğrultusunda büyütmek için 2008 yılında ek bina ve tadilat işlerine başladık. 2011 yılında hastanemiz 17000 m2 kapalı alanı olan büyük bir hastane haline geldi. 2013 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde Avrasya Hastanesi ikinci şubesinin temelleri atılarak

2016 yılında 31000 m2 kapalı alan, özel hastane mimari standartlarına örneklik gösterecek şekilde hizmet vermeye başladı. İkinci şubemiz ile birlikte grup hastane olarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Açılışında 70’e yakın çalışanı ve 26 branşla hizmet vermeye başlayan Zeytinburnu Avrasya Hastanesi daha sonra medikal onkoloji, kalp damar cerrahisi, kardiy­oloji gibi yüksek yatırım ve uzmanlık gerektiren birimleri de bünyesine ekleyerek hem branş hem de teknik altyapı olarak önemli bir konuma ulaştı. Şu anda Avra­sya Hastaneler Grubu toplamda 55000 m2 alanda, 30’dan fazla branş, 150’den fazla doktor ve 1000’den fazla çalışanla hizmet vermeye devam etmektedir, ilk yıllarından itibaren yalın bir organizasyon şeması, yalın yönetim anlayışı ile kurumsallaşma çalışmaları başlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekim olarak Op. Dr. Hüseyin URLU, Hastane Müdürü ve Teknik altyapıdan sorumlu Ömer URLU, Mali işlerden sorumlu Ayşe ÜNAL, Tıbbi Satın alma ve Eczacı Mesul Müdür Nermin URLU, Satın alma Sorumlusu Öznur URLU, Tanıtım ve Tutundurma Sorumlusu İbrahim URLU konumlandırıldı. Hastanemizin logosu ve parolası be­lirlendi. Logoda logonun üzerindeki A harfleri Asya ile Avrupa’yı temsil eder, orta­daki H harfi evrensel hastaneyi temsil eder, ortadaki yatay çizgi Asya ile Avrupa arasındaki köprü yani Avrasya şehri olan İstanbul’u temsil eder. Logoya x işareti eklendiğinde dört dörtlük hastane mesajı vermektedir. Logomuzda Avrupa’nın teknolojisini ve Asya’nın insani değerlerini birleştirmeyi amaçladık. Parolamızda “Hiçbir şey insan ve Sağlık Kadar Önemli Değildir” diyerek tüm çalışmalarda hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını, yasal şartların uygulanmasını, kaliteli, verimli ve sürdürülebilir bir hizmet sunmayı öncelik olarak belirledik. Or­ganizasyon temel yapılanması sonrasında çağdaş yönetim fonksiyonları doğrul­tusunda yapılanma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda ülke ve dünya çapındaki sağlık sektörü ve diğer sektörlerdeki örnekler göz önüne alındı. Uzun çalışmalar sonucunda prosedürler, talimatlar, görev tanımları gibi dokümanlar oluşturularak faaliyete geçirildi. Eş zamanlı olarak çalışanlara eksik olduğu tespit edilen iletişim, hasta hakları, kalite vb gibi birçok konuda sürekli eğitimler verildi. Avra­sya Hastanesi organizasyon şeması geliştirildi, hastanemizin vizyon, misyon ve kalite politikası, kurumsal değerleri, ortak yetkinlikleri oluşturuldu. 2004 yılında bu çalışmalarla birlikte dünyaca geçerliliği kabul edilen ISO 9000 kalite belgesi alındı ve hala belgenin devamlılığı sağlanmaktadır.

Kurumsallaşmanın temelini oluşturan kalite çalışmaları ilk günden itibaren geliştirilerek devam ettirilmesi sağlandı. Bu doğrultuda dünya çapında geçerliliği olan JCI gibi kalite standartları ve Sağlık Bakanlığı kalite standartları uygulandı. Bu standartlar doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde elde edilen yüksek puanlar uygulamaların başarısını bizlere kanıtlamaktadır. Kurumsallaşma konusunda Avrasya Hastaneler Grubunun nerede olduğu sorusuna bakacak olursak; kalite değerlendirmelerinde 95 ve üzerinde alınan puanlar, kalite ödülleri, hastaların bizleri tercih etmeye devam etmesi, dünyanın birçok ülkesin­den gelerek hastanemizi tercih eden yabancı hastalar. Sağlık Hizmet ihra­catçıları Birliği sıralamasında ilk onlarda olmamız, çalışan ve hasta memnuni­yetinde 9690 üzerinde bir ortalama elde etmemiz, kurumsallık açısından önemli bir konumda olduğumuzu göstermektedir. Bunların yanında paydaşlarımızın bi­zlere güveni, uzun yıllarda bizlerle çalışan çalışanlarımızın sadakati ve güveni diğer önemli noktalardı

Avrasya Hastaneler Grubunun oluşumunda Op. Dr. Hüseyin URLU önder­liğinde diğer URLU ailesi üyelerinin de yer aldığını biliyoruz. Sizleri bir arada tutan ve başarıya götüren şey nedir?

Aile olarak bizleri bir arada tutan en önemli faktörler öncelikle iletişim ve aile il­işkilerimizde tepkisel değil çözüm odaklı yaklaşım, saygı ve sevgidir. Annem Ayşe URLU’nun “Kardeşine sahip çık ve abilerinin sözünü dinle, saygı duy!” konusun­daki öğütleri, babam Ömer URLU’nun “Tartışın ama uzatmayın, bir olun beraber olun, birbirinize sahip çıkın, bir işi başarabilmek için akıllı, azimli, sabırlı, sebatlı, sorumlu olun!” öğütleri oldukça bizi bir arada tutarak başarıya götürme de önemli bir etkiye sahiptir. Dedem Battal URLU tarım, babam Ömer URLU ticaret, ağabeyim Op. Dr. Hüseyin URLU da sağlık hizmetleri sektöründe örneklik ve öncülük yapmışlardır. URLU Ailesinin kurduğu Avrasya Hastanesi markasının çocuklarımız tarafından büyütülmesini, torunlarımız tarafından da dünya mar­kası yapılmasını arzuluyoruz.

Ailemizi başarıya götüren şey Op. Dr. Hüseyin URLU’nun liderliği ve enerjisi ile geniş aile üyelerinin kardeşler, eşler, gelinler, damatlar, çocuklar, torunlar] her birinin bilgi, birikim, tecrübeleri ve katkıları doğrultusunda oluşturduğu sinerjinin birleştirilmesidir. Bu doğrultuda oluşturulan “güvenilirlik, örnek olmak, çalışkan­lık, temel değerleri ile ailemizin birliğini ve beraberliğini güçlendirerek kalkınması ve gelişmesini sağlamak” misyonu URLU Ailesinin başarısı için önemli bir et­kendir. Ayrıca bu süreçte her bir çalışan ve paydaşın kattığı değerle Avrasya Ailesi markası da oluşmuştur.

Aile üyelerinin kurumda konumlandırılması ve genç nesle bayrak teslimi konusundaki süreci nasıl yönetiyorsunuz?

Şirketlerimizde görev alacak aile üyelerinin, hiç deneyimleri bulunmuyor ise, ilke olarak en alt seviyeden başlarlar, iş deneyimleri bulunuyor ise, eğitim, tecrübe ve yetkinliklerine uygun kademelerden işe başlarlar ve şirket içerisinde kariyer planına uygun eğitim ve rotasyon programı ile mümkün olduğunca farklı alan­larda çalışarak, işin bütününe hâkim olarak yetiştirilirler. Ancak, bu çabaların şirket içerisinde, diğer çalışanların gözünde adalet duygusunu zedelememesine ve görevlerini gerçekten hak eden çalışanların demotive olmamasına dikkat edilir. Aile üyelerinin işe alımında, yetkinlik, adalet, istek ve liyakat dikkate alınır. Aile Şirketimizde çalışmak isteyen aile üyeleri ancak, şirkette boş pozisyonlar olduğunda ve bu pozisyonların iş gerekleri ile aday aile üyelerinin nitelikleri bir­birine uyduğunda çalışabilirler. Yani şirketlerimizde kişiye göre değil, işe göre kişi seçilir. Asgari şartları karşılamayan aile üyeleri hiçbir suretle şirketlerde çalışan veya yönetici pozisyonlarında görev alamazlar.

Aile üyesi olmak, bir kişinin belirli yönetim kademelerine doğrudan atanması için yeter şart değildir. Özellikle, şirketin üst kademe yönetim pozisyonlarında görev yapacak aile üyelerinin, pozisyon gerekliliklerinin yanında vizyon sahibi, riski yönetebilen, isabetli kararlar alabilen, aile ve şirket dengesini kurabilen, aile üyel­erini ve aile üyesi olmayanları birlik, beraberlik içinde tutabilen bireyler olmaları gerekir.

Aile Konseyi, gelecekte şirketin üst kademe yönetiminde görev alması düşünülen aile üyeleri için yol göstericidir. Konsey, performansı ve gerekli yönet­icilik vasıfları olmayan aile üyeleri gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için plan­lar yapar, uygular ve uygulamaları yönetir. Yapılan çalışmalara rağmen, yönetim becerisi yetersiz görülen aile üyeleri pozisyon değişikliğine gidebilir veya kurum­dan ayrılmaları istenebilir. Ayrıca daha önce de belirttiğim gibi bir kişi hissedar veya aile üyesi olsa dahi eğer şirket organizasyon şeması dışında ise hiçbir şekil de şirketin işlerine müdahale edemez. Aile Konseyi Op. Dr. Hüseyin URLU başkanlığında, kardeşlerim Ömer URLU, Ökkeş URLU, kızım Aycan URLU ASLAN, yeğenlerim İlknur BOZKURT, Öznur ÖZMEN ELÇİ, Akay ÜNAL, Ömer Mert URLU üyelerinden oluşmaktadır.

Aile üyesi olmayan bir profesyonele bağlı olarak çalışan aile üyelerinin gelişimi için, bu profesyonelin gözlem ve yönlendirmelerine itibar edilir. Aile üyelerinin, profesyonel yöneticilerince ayrımcılık yapılmasına fırsat verilmez ve profesyonel amirlerini by-pass etmelerine de müsamaha gösterilmez.

Performans ölçme ve değerleme sistemi sonuçları kurum ortalamasının üstünde olan terfi şartlarını yerine getiren adaylar için, kariyer yolları açıktır. Terfi şartlarını yerine getirmeyen adaylar ise. bu şartları yerine getiren ve ilgili pozisyonda boş kadro oluşana kadar beklerler. Terfi ve atama için kişinin donanımı, gelişimi, emeği, yaşı, eğitimi, işin gereklilikleri ile uyumlu olmalıdır. Aile üyelerinin terfi ve atamasında, istek, yetkinlik, uyumluluk, ihtiyaç, adalet, şeffaflık ve aile birlikteliğine önem verme ilkeleri dikkate alınır.

Şirket yapılanmasında yalın yönetimden, temel çağdaş yönetim fonksiyonları anlayışıyla hizmet veren Avrasya Hastaneler Grubunda oldukça önemli noktalar­da çalışan genç aile üyeleri bulunmaktadır. Organizasyon şemamızda resmi olarak bu kişiler tanımlanmıştır. Buna göre Avrasya Hastaneler Grubunda; Yöne­tim Kurulu Üyeliği / İşletme Direktör Yardımcılığı görevini Can Deniz URLU. Yöne­tim Kurulu Üyeliği/ Hukuk Danışmanlığı görevini Av. İlkşan URLU, Yönetim Kurulu Üyeliği/ İşletme Direktör Yardımcılığı görevini Phd. Dr. Özgür Özmen, Medikal Direktör Yardımcısı görevini Genel Cerrah Op. Dr. Akın ÜNAL. Medikal Direktör Yardımcısı görevini KBB Uzmanı Op. Dr. Fercan URLU, Mimarlık görevini Mimar Ömer Mert URLU, Mali Danışmanlık görevini Öznur ÖZMEN ELÇİ yürütmektedir. Babam Ömer URLU’nun hastanemizi ilk kurarken “Yükünüz ağır, Allah sizleri utandırmasın.” sözünü hep hatırlarım. Şükürler olsun ki ağabeyim Op.Dr.Hüseyin URLU gibi aile değerlerine önem veren, işinde başarılı, çalışkan, dürüst, güvenilir, tutum ve davranışlarıyla çevresine, gençlerimize örnek gösterilecek bir insan ailemize öncülük etmekte ve bu yoldaki ağır yükü hafifletmektedir. Op.Dr.Hüse­yin Urlu ve bizim birlik beraberliğimiz sayesinde biz ilk kuşak olarak güzel eserler var ettik. Bu eserleri koruyup devam ettirmek için yetişen ikinci kuşak genç ne­sillerimiz şirketlerimizde farklı alanlarda, önemli konumlarda görevler yapan eğitimli, yüksek ihtisaslı ve donanımlı bireylerdir. Bu kişilerin donanımlı, eğitimli, sektörde söz sahibi, yeniliğe açık olması bizim için büyük şans. Op. Dr. Hüseyin URLU’nun “Kurumlarımızı iyi ellerde geleceğe taşıyacağız, ailemizle birlikte, örnek gösterilmeye devam edeceğiz. Kurumlarımız gençlerin ve yeni kuşakların sayesinde daha iyi, daha mükemmel olacak.” sözüne bizde inanıyor ve gençler­imize güveniyoruz. Kurumları kurmak kadar, yaşatmak daha önemlidir. Onlardan en büyük beklentimizde bu değerimize, büyük emek ve çabayla çeyrek asırdır yaşayan, toplum sağlığına fayda sunan kurumumuzu yaşatmalarıdır. Babamın sözünden esinlenerek “Yükleri ağır, Allah onları utandırmasın.” diyerek bayrağımızı emin ellere teslim ediyoruz. Bizim yükümüz ağırdı şükürler olsun ki hiçbir zaman mahcup olmadık. Şimdi sürekli bir değişim söz konusu iken, ku­rumlarımızda kişi sayısı, hizmet sayısı eskisinden çok daha fazla iken gençlerim­izin yükü çok daha ağır, inşallah onlarda hiçbir zaman mahcup olmazlar. Bütün çalışanlarımız ve paydaşlarımızın da bu emanetimizi en az gençlerimiz kadar ko­ruyacaklarına inanıyoruz. Bu organizasyon şemasının dışında kıymetli eşlerimiz, kardeşlerimiz, çocuklarımız, yeğenlerimiz, gelinlerimiz de farklı işler yaparak ailemize değer katmaya devam etmektedir. Bu organizasyon yapılanması dışın­da farklı sektörlerde ve işlerde ailemizi temsil eden tüm aile mensuplarımıza da başarılarının devamını dilerim.

Avrasya Hastaneler Grubu’nun kurumsallaşmasının yanında URLU Ailesi ne kadar kurumsal bizimle paylaşır mısınız? Ne tür çalışmalar yürütülmektedir?

URLU Ailesinin kurumsallaşması adına öncelikle 2018 yılında URLU Aile Anayasası’nın oluşturulması çalışmalarını başlattık. Bu doğrultuda danışmanların desteği ile yoğun bir çalışma sürecinden sonra Aile Anayasası’nı oluşturduk. Bu anayasanın yürütülmesi için Aile Konseyi, Aile meclisi ve bunun gibi birçok faali­yeti hayata geçirdik. Aile anayasası, Aile Konseyi ve Aile Meclisi ile birlikte sistemli bir yönetimi yani kurumsallaşmanın resmi temellerini attık. Aile Anayasası’nın yürütülmesi konusunda destekleyici yönetmelikler oluşturularak faaliyetlerin yürütülmesinin kolaylaştırılması hedeflendi ve birçok yönetmelik oluşturuldu. URLU ailesinin kurumsallık konusunda en çok önem verdiği nokta ilişki yönetimi konusundaki hassasiyettir, ilişki yönetimi konusunda göstermiş olduğu hassasiyet anayasa ve yönetmeliklerde tanımlanmıştır.

Buna göre; URLU ailesinde ve kurumlarda ilişki yönetimi konusunda toplamda 5 ayrı taraf mevcuttur. Bu taraflar, içerisinde yer aldığımız toplum, bu toplum içerisinde yer alan aile şirketi. Paydaşlar, aile ve yönetimdir. Bu taraflar birbirleri ile sürekli etkileşim ve ilişki içerisinde süreçlerini yürütmektedir. Bu etkileşimler ve faaliyetler esnasında her taraf kendi sınırlarının bilincinde ve bu doğrultuda hareket eder. Herkes kendi alanı ile ilgili işleri gerektiği gibi yeterince doğru yürütürse herhangi bir müdahale uygulanmaz. Bu ilişki yönetimi konusundaki başarı, faaliyetlerde oluşabilecek büyük sorunların ve çatışmaların önüne geçer­ek, bütün paydaşların bir denge içerisinde etkili, verimli, adil, sürdürülebilir, sağlıklı çalışma ortamını elde etmesini sağlar.

Konuşmalarınızda kurumsallaşmanın temel şartları içerisinde URLU Aile Anayasasından bahsettiniz “Aile Anayasası” çalışmalarını başlatmadaki temel amacınız ve anayasanın kapsamı nedir?

Kurucumuz Op. Dr. Hüseyin URLU’nun vurguladığı üzere, “Kurumlarımızı iyi elle­rde geleceğe taşıyacağız, ailemizle birlikte, örnek gösterilmeye devam edeceğiz. Kurumlarımız gençlerin ve yeni kuşakların sayesinde daha iyi, daha mükemmel olacak.” felsefesinden hareketle okurlarımıza URLU Aile Anayasasının temel amaçlarından bahsedecek olursam; öncelikle ailemizin, işlerimizin, şirketlerimiz­in varlığını sürekli kılarak; ailemize, şirketlerimize ve toplumumuza maddi ve manevi konularda katma değer sağlamaktır. Çalışanlarımıza, paydaşlarımıza, or taklara, profesyonellere güvenli bir ortam oluşturmaktır. “Hiçbir şey insanımız, ailemiz, işimiz ve sağlığımız kadar önemli değildir. Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ayrımı yapmaksızın insana saygı duyarız, ülkemizi severiz” düşüncesiyle ailem­ize ve işimize ilişkin tüm faaliyetleri bu doğrultuda yürütmektir.

Yine bu çalışmaları başlatmamızdaki temel amaçlarımızdan biri de aile birliğimizi ve bütünlüğümüzü güçlendirmektir. Aile büyüklerimizin ve şirket kurucu­larımızın inançlarını, temel değerlerini, düşüncelerini, prensiplerini gelecek nesil aile üyelerine aktarmak ve hayatlarının temel düsturu olarak almalarını sağla­maktır. Paylaşımcı, vicdanlı, özgüveni, özsaygısı, öz değeri yüksek bireyler ol­masını sağlamaktır. “Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için…” felsefesine gönülden bağlanarak tek vücut olmak ve bu suretle ailemizin bütünlüğünü, şerefini, namusunu, birliğini sürekli kılmaktır. Ailemiz ve aile şirketimiz arasındaki ilişkiyi netleştirmek ve dengede tutmaktır. Kurucumuzun kurduğu aile şirketimizi yeni kuşağın büyütmesini; torunlarımızın da bu şirketleri dünya markası haline getir­melerini sağlamaktır. Son olarak bu anayasa çalışmalarında temel amaçlarımızdan biri de ailemizin istekleri, ihtiyaçları ile aile şirketlerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını anlatmak, aralarında denge kurulmasının önemini vur­gulamaktır.

URLU Aile Anayasası kapsamından bahsedecek olursam; Aile ve şirket sistemlerinin ayrı ayrı örgütlenmesi gerektiğini biliyoruz. Dolayısıy­la, yapısal düzenlemelerin, iç ve dış çevredeki değişikliklerin de dikkate alınması suretiyle sürekli yapılması kanaatindeyiz. Bu kanaatten hareketle, URLU Aile An­ayasamızı genel hükümler, çalışma ilkeleri, idari yapılanma, mülki yapılanma, mali yapılanma, insan kaynakları yapılandırma, intikal yapılandırma, nihai hükümler, geçici hükümleri ile ilgili tüm konuları kapsayacak şekilde düzenledik. Şirketlerimizin kurumsallaşması kadar ailelerimizin kurumsallaşması daha önemlidir.

URLU ailesi alarak Aile Anayasası çerçevesinde belirlediğiniz politikalar­dan bahsedebilir misiniz?

URLU Ailesi olarak temel politikamız; “Canımız, kanımız, onurumuz, gururumuz, itibarımız, istikbalimiz olan, ailemizi ve şirketimizi koruyup kollamak, yaşatmak, ailenin maddi/manevi değerlerine sahip çıkmak, geliştirmek, ailede ve şirketle­rde refah, huzur ve mutluluğu sağlamaktır.” Bu doğrultuda, kendimizin, içinde bulunduğumuz toplumun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve tüm paydaşlarımızın örnek kabul edeceği, büyüklerimizin, analarımızın, babalarımızın bizimle gurur duyacakları bir aile olmaya özen gösteriyoruz.

Tüm ilişkilerimizde ve iş yapma tarzımızda, TC. Anayasasını, insan Hakları Bildir­gesini ve temel değerlerimizi dikkate almaktayız. Ailemizin birlik ve beraberliğini sağlayarak bunu sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Şirket misyonumuz doğrultusun­da; paydaş memnuniyeti, bilimsellik ve etik değerleri ile topluma katkıda bulunan bir kurum olmalıyız. Aile Şirketimizin varlığını sürekli kılması için, aile ve şirket/ih­tiyaç ve istek dengesinde önem ve öncelik analizi yaparak kararlarımızı almalıyız. Toplumun sağlık, eğitim ve çevre sorunlarına duyarlı davranmalı ve destekleyici faaliyetlerde yer almalıyız. Şirketlerimizde kurumsal ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda kaliteli hizmet/ürün üretmeli ve sunmalıyız. Şirketlerimizin ulusal ve uluslararası kurumlarla stratejik iş birlikleri yapmalarını; stratejik yönetim ve kurumsal yönetim ilkelerini dikkate almalarını; güncel bilgi, teknoloji ve metotları kullanmalarını desteklemeliyiz. Her zaman ve her koşulda; ailemizin özel alanına saygı göstermeye ve korumaya dikkat etmeliyiz.

Aile üyelerimizi riske atacak her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Ailemizi ilg­ilendiren konuları toplum önünde tartışmamalı, karşılaşılan güçlükleri aile içinde çözmeli, üçüncü kişilerin olaylardan etkilenmemesi veya müdahil olmaması için azami gayret göstermeliyiz.

Avrasya Hastaneler Grubu markasının yaşaması ve URLU Ailesinin birliğinin sürdürülmesi konusunda faaliyetleriniz nelerdir?

“Ailemizin ve aile şirketlerimizin en önemli sermayesi insandır.” Kurumlarımızda çalışanlarımıza gurur duyacakları bir çalışma ortamını sağladığımızı düşünüyor ve devam ettirmeyi hedefliyoruz. “Sağlımız, işimiz, eşimiz önceliğimizdir” düşüncesiyle kararlar alıyor ve uyguluyoruz. Şirket faaliyetlerinin yönetiminde ve yürütülmesinde ulusal ve uluslararası kalite sistemleri ile ku­rumsal ve profesyonel yönetim ilkelerini benimsiyoruz. Yöneticilerin ve çalışan­ların işlerinin gereği olan bilgiye ve tecrübeye sahip olmalarını ve uluslararası yönetim ilkeleri doğrultusunda iş yapmalarını sağlıyoruz. Şirket yönetimi için aile içi dengelerin gözetilmesinden ziyade, iş yaşamında genel kabul görmüş kural ve ilkelere uygun hareket ediyoruz. Aile üyeleri, çalışanlar ve üçüncü kişilerle şeffaflık, doğruluk, dürüstlük, güven, adalet ve saygı çerçevesinde iletişim kur­maya özen gösteriyoruz. Kaynakları, varlıkları ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetiyoruz. Çalışma esnasında, kişisel menfaatlerden ziyade, kurumun menfaatlerine odaklanıyoruz. “Ben bilirim” demeden, anlamak için dinliyoruz. Öncelikle, önemli ve acil işlere odaklanıyoruz. Uyumlu, bilgili ve tecrübeli uzmanlarla çalışmaya özen gösteriyoruz. Aile ilişkilerini şirketin içerisine yansıt­mama dikkat ediyoruz. Çalışanlarımızı iş ortaklarımız gibi benimseyerek, başarılarını takdir edip ve birlikte kutluyoruz.

Gelecekte de; ortak değerlerimize, ortak yetkinliklerimize uyumlu kaliteli bireyler, liderler, girişimciler yetiştirerek, URLU Ailesi olarak, saygınlığımızın arttırılmasını, aile bağımızın güçlenerek korunmasını, diğer ailelere örnek olmayı, aile üyeleri­nin iyi eğitim almalarını, aile içi iletişimin sürekli olmasını, aile birliğinin ve bera­berliğinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Aile şirketimizin varlığının sürekli olmasını, gelecek nesillere güçlenerek aktarılmasını, marka değerinin yükseltilmesini ve yaşatılmasını amaçlarız.

Son söz olarak ne söylemek istersiniz?

Öncelikle Hastane Dergisine kendimi, ailemi, şirketimizi anlatma fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Hastane Dergisi sağlık sektörüne önemli katkılar sundu ve sunmaya devam ediyor. 24. yılında olan Avrasya Hastaneler Grubu ve Hastane □ergisi kuruluş olarak aynı tarihleri paylaşmaktadır. Öncelikle Hastane Dergisi’nin kurucusu Saynur Hanıma rahmet ve bu bayrağı teslim alarak başarıyla yürüten Marziye İlhan ve ekibine başarılarının devamını dilerim, □ergiyi ilk sayıdan itibaren tanıyan okurlarından biriyim hala aynı tat ile sürdürdüğünüzü ve bu derginin yokluğunda oluşan boşluğu doldurduğunuzu görmek beni oldukça mutlu etti. Aile olarak başarılı bir şekilde ortak bir amaçla toplum sağlığına ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet sunduk, sunmaya devam ediyoruz.

Aile olmak önemli ancak birlikte iş yapıyorsanız bu ilişkileri dengede tutmak çok daha önemlidir. Aile Şirketlerinde şirketin kurumsallaşması kadar ailelerin ku­rumsallaşması daha kıymetlidir. Gelecek nesilden beklentimiz büyük. Çok yoğun emekle bu günlere getirdiğimiz aile yapımız ve şirketlerimizin başarısının devam ettirilmesi en büyük hayalimiz. Devredeceğimiz bu bayrağın gençlerimiz tarafın­dan başarılı bir şekilde taşınacağına ve uzun yıllar Avrasya Hastaneler grubu olarak tüm dünyaya sağlık hizmetini etkili ve kaliteli bir şekilde oluşturduğumuz bu çizgi bozulmadan sunacağımıza inanıyoruz.

 

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
plntogel 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 5 bandar togel terpercaya situs toto 4d togel deposit 5000 10 situs togel terpercaya plntogel bo togel terpercaya bandar togel 5 bandar togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya 10 situs togel terpercaya situs togel situs toto