Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050

TİROGLOSSAL KİST 

TİROGLOSSAL KİST 

TİROGLOSSAL KİST
Tiroglossal kist çocuklarda en sık görülen doğumsal boyun kitlesidir. Her yaşta görülmesine rağmen %90 ‘ı 10 yaş altında belirti verir. Bir çocukta boyunda kitle varsa bunun üçte biri tiroglossal kisttir diyebiliriz. Tiro ifadesi tiroid bezini, glossal ifadesi de dili ifade eder. Bilindiği gibi tiroid bezi adem elması denilen gırtlak çıkıntısının hemen altında bulunan hormonal bir bezdir. Tiroid bezi bebek anne karnında iken dilin kök kısmında oluşur. Daha sonra gebeliğin ilk 7 haftası içinde tiroglossal kanal boyunca ilerleyerek normal yerine doğru hareket eder ve yerleşir. Tiroid normal yerine yerleşince dil kökünden buraya kadar göçünü sağlayan bu kanal geriler ve kaybolur. İşte bu kanal bazı kişilerde kaybolmaz ve burada kistler oluşabilir. Buna tiroglossal kist diyoruz.

TİROGLOSSAL KİST BOYUNDA NEREDE BULUNUR? TANI NASIL KONUR?
Hiyoid kemik dil kemiği olarak bilinir.  Bu kemik dilin sabitlenmesinde görev alır. Tiroglossal kistler en sık hiyoid kemik hizasında olur ve tiroglossal kanalda hiyoid kemik ile ilişkilidir. Tiroglossal kistler hemen hemen her zaman boyun orta kısımdadır. Bazen orta hattın biraz sağında veya solunda olabilir. Daha derin yerleşimlidirler. Dil dışarı çıkarıldığında bu kistlerin yukarı doğru oynadığı görülür. Kız ve erkeklerde eşit oranda görülür.  En sık 2-10 yaşları arasında bulgu verir. Tanı, fizik muayene ve ultrasonoğrafi ile konur. Ultrasonoğrafide eğer tiroglossal kist görülüyorsa normal tiroid bezinin de normal yerinde olup olmadığına bakmak gerekir. Şüphede kalınan vakalarda magnetik rezonans görüntüleme yapılabilir.

TİROGLOSSAL KİST TEDAVİSİ NEDİR?
Tedavisi, bu kistlerin cerrahi olarak çıkarılmalarıdır. Çıkarılmayan kistler enfeksiyon nedenidirler. Enfeksiyonun sebebi açık kalmış olan kanaldır.  Cerrahi olarak çıkarılmayan kistler enfekte olup büyür. Antibiyotik tedavisi ile küçülürler hatta kaybolurlar.  Sonra tekrar belirti verirler. Enfeksiyon ileri ise cilde açılıp dışarı akarlar. Bazen de bu kistlerden tümör gelişir. Tedavilerinde Sistrunk ameliyatı yapıyoruz. Bu ameliyatta kist, kanal ve hiyoid kemiğin gövdesi çıkarılır. Nüks edebilen bir kisttir.  Özellikle sık enfeksiyon atağı geçirmiş kistlerde tedavi zordur. Bu yüzden tanı konulunca geciktirilmeden cerrahi olarak tedavi edilmeleri önem arz etmektedir.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: