Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050

ÜROLOJİ

ÜROLOJİ

Kadın ve erkeklerin idrar üretim ve boşaltım sistemlerinin yanı sıra; erkek üreme ve cinsel sağlığı ile ilgili hastalıkların teşhisi, tıbbi ve cerrahi tedavileri Üroloji Bölümü’nde gerçekleşmektedir.

TAŞ HASTALIĞI ENDOSKOPİK YÖNTEMLERLE YA DA VÜCUT DIŞINDAN KIRILARAK TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Vücutta böbrekler tarafından kandan süzülen idrarda bazı maddelerin normalden fazla bulunması ve kristalleşerek çökmesi taş oluşmasına neden olmaktadır. Böbrekte oluşan taşlar idrar yollarını tıkayarak şiddetli ağrı, bulantı ve kusma ile seyreden krizler oluşturmanın yanında; böbreklerde kalıcı hasarlar oluşturabilirler. Taş oluşumuna neden olan faktörler arasında; cinsiyet, yaş, kalıtım, coğrafya, iklim ve mesleki özellikler yer almaktadır.

Taşın büyüklüğü ne olursa olsun hasta 3-4 hafta süre içerisinde taşını düşürmediyse ya da tanı konulduğunda 7-8 mm ve üzerindeki büyüklükte taş varlığı saptanmışsa, girişimsel tedaviler uygulanır. Böbrek ve İdrar yolu taşlarının vücut dışından şok dalgaları ile kırılması işlemi (ESWL) hastanemizde bulunan stoneligth cihaz ile uygulanmaktadır.

PROSTAT RİSKİ 50’Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN ARTIYOR

Prostat, erkeklerde idrar kesesinin çıkış kısmında bulunan idrar çıkış kanalını çepeçevre saran bir organdır. İyi huylu prostat büyümesi erkeklerde 50 yaşından itibaren başlar. Mesane çıkımındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gerektirir. Gece idrara çıkma, gündüz idrar sıklığında artış, idrar yapmakta zorlanma, idrar kesesinin tam boşaltılamaması hissi, idrar sonunda damlama ve sıkışma hissi gibi belirtiler prostat büyümesinin belirtileri arasında yer almaktadır. Orta ve şiddetli belirtileri olan olgularda cerrahi girişimler tercih edilmektedir. Prostat kanseri erkeklerde görülen kanserlerin sıklık sıralamasında her zaman ilk üç arasında yer alır. Elli yaşın üzerindeki erkeklerin yıllık serum prostat spesifik antijen düzey ölçümleri ve prostat muayenesi ile erken tanısı mümkündür.

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE UYGULANAN CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

TUR-prostatektomi: Endoskopik (kapalı) olarak uygulanan bu yöntemde de üretredan (dış idrar kanalı) girilerek prostatın olduğu bölgeye ulaştırılır ve prostat bir elektrokoter ile parça parça kesilerek dışarı alınır.

Açık prostatektomi: İleri derecede büyük prostat büyümelerinde (100 gr’dan büyük), dış idrar yolu darlığı veya büyük mesane taşlarının varlığı nedeniyle TUR-P ameliyatının mümkün olmadığı olgularda açık prostatektomi işlemi uygulanmaktadır.

ÜROLOJİK KANSERLERİN TEDAVİSİNDE CERRAHİ YAKLAŞIM

Hastanemizde ürolojik tümörlerle ilgili tedaviler klinik onkoloji, radyasyon onkolojisi ve ilgili diğer branşların katıldığı tümör konseylerinde görüşülerek akademik bazda planlanmaktadır.

Erken evre prostat kanserinde, sinir-koruyucu “Radikal Prostatektomi” ameliyatı hekim ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Mesane (İdrar kesesi) kanseri: Mesane kanserinin en sık belirtisi idrarda ağrısız kanamadır. Ancak idrardan kan gelmesi mutlaka mesane kanserinin işareti değildir. İdrar yolu hastalıkları ve taş hastalıklarında da idrardan kan gelme belirtisi görülebilir. Bu nedenle, idrarda kan görülmesi durumunda doğru bir teşhis için doktora gitmek gerekmektedir. Erken evre mesane kanserlerinin tedavisinde uygulanan kapalı operasyonlar (TUR) yanında daha ileri evrelerde uygulanan mesanenin tamamen çıkarılması (radikal sistektomi) ameliyatları yapılmaktadır. Mesanenin çıkarılmasını takiben uygun vakalarda bağırsaktan mesane oluşturularak hastanın normal yoldan idrarını yapması sağlanmaktadır.

Böbrek kanseri: Böbrekler, karın üst bölgesinde bulunan ve idrarı oluşturan bir çift organdır. Böbrek kanseri genellikle 50-70 yaşları arasında ortaya çıkmaktadır. Sigara, aile öyküsü, yüksek tansiyon,şişmanlık böbrek kanserine yol açan nedenler arasında yer almaktadır. Genel belirtiler arasında; idrarda kan varlığı, muayene sırasında böbrek bölgesinde ele kitle, iştahsızlık, kilo kaybı, tekrarlayan ateş, devamlı olabilen yan ağrısı ve genel halsizlik gibi belirtiler görülmektedir. Böbrek kanserlerinde cerrahi tedavi olarak ‘’Radikal nefrektomi’’ ve ‘’Parsiyel (kısmi) Nefrektomi’’ ameliyatları açık ve kapalı yöntemlerle hastanemizde uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır.

Erkeklerdeki yumurtalık (testis) kanserleri: Testis kanserleri en sıklıkla 20-40 yaş arasındaki erkeklerde görülür. Erkeklerde görülen yumurtalık kanserlerin tedavisinde “Radikal Orşiektomi” ameliyatları hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Testis tümörlerinin lenf bezlerine atladığı durumlarda yapılan cerrahi işlemler de kliniğimizde yapılmaktadır.

İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİ YAŞAM KALİTENİZİ BOZMASIN

Özellikle birden çok doğum yapan kadınlarda ve ileri yaşlarda ortaya çıkan idrar kaçıra sorunu birçok insanın hayatını kabusa çevirebiliyor. Kadınlarda stres inkontinans (öksürmek ve hapşırmakla idrar kaçırma), idrar kesesinde sarkma, erkeklerde idrar tutamama gibi sorunlarda, en güncel medikal ve cerrahi yaklaşımlar Üroloji kliniğimizde uygulanmaktadır. Gerekli olgularda suni sfinkter yerleştirme operasyonları da yapılmaktadır.

ERKEK SAĞLIĞI İÇİN HER ŞEY

Erkek infertilitesi (kısırlık), ereksiyon (sertleşme) ve erken boşalma problemleri ile ilgili olarak gerekli tanı ve tedavi yöntemleri kliniğimizde uzman hekimlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Sperm analizleri, hormon tetkikleri, genetik testler, ve diğer standart testler yapılmaktadır. Erkekte kısırlığın düzeltilebilir en sık sebebi olan Varikoselin (testisin toplar damarlarının genişlemesi) tedavisine yönelik ‘’mikroskopik varikoselektomi’’ ameliyatı ve yine erkek kısırlığında testisten sperm bulunması için uygulanan ‘’mikro-TESE’’ ameliyatı mikrocerrahi ile başarıyla uygulanmaktadır.

PENİS PROTEZİ İMPLANTASYONU

Özellikle ilaç tedavisine cevap vermeyen sertleşme problemlerinde penis içine yerleştirilen protez (mutluluk çubuğu) ameliyatları uygulanmaktadır. Protez olarak, eğilip bükülebilir tipte olanlar ve şişirebilir pompalı tipte olanlar mevcuttur.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: