Beştelsiz Mah. 101. Sokak. No:107 Akşemsettin Tramvay Durağı Zeytinburnu
02126655050

ÇOCUK CERRAHİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocuk Cerrahisi nedir?

Doğumdan itibaren 18 yaşına kadar çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı, ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası dönemleriyle ilgilenen bilim dalıdır.

Çocuk cerrahisinde tedavi edilen belli başlı hastalıklar:

1- Doğumsal bozukluklar

Yemek borusunun-midenin çıkışının-ince veya kalın barsakların tıkalı olması

Özofagus atrezisi

Duodenal atrezi

Jejunoileal atrezi

Kolonik atrezi

Pilor Stenozu

Barsakların karın dışında olması-

Gastroşizis, Omfalosel

Barsakların göğüs içinde olması-

Konjenital Diyafragma Hernisi

İdrar kesesinin vücut dışında olması –Ekstrofi Vezika

Makatın tıkalı olması veya normal yerinde olmaması-

Anal Atrezi, Anterior Ektopik Anüs, Vestibüler anüs

Ayakta veya elde altıncı parmak olması- Polidaktili

2- Kabızlık ve yalancı kabızlık

3- Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar

4- Barsak düğümlenmesi- İnvajinasyon

5- Kasık ve göbek fıtığı- İnguinal Herni, umblikal Herni 

6- Bir veya her iki testisin torbaya inmemiş olması- İnmemiş testis

7- Testisin içinde bulunduğu torbada ve kasıkta görülen içi su dolu kistler- Hidrosel, Kordon kisti

8- Torbada ağrı, kızarıklık şişlik- Orşiyoepididimit

Testis Torsiyonu, Apendiks testis torsiyonu, epididim kisti

9- Dil bağı- Dilaltı Frenulum

10- Labial Füzyon: Kızlık yerinin yapışık olması

11- Göbeğin geç düşmesinden kaynaklanan akıntılı durumlar, Umblikal Granülom, Omfalomezenterik kanal artığı, Urakal Kist, Umblikal Polip 

12- Dışkı kaçırma, kanlı kaka yapma

13- İdrar yapamama veya idrar kaçırma

14- İdrar deliğinin pipinin altında veya üstünde olması- Hipospadias, Epispadias 

15- Pipide eğrilik olması- Penil Kurvatür, torsiyon

16- Sünnet derisinin yapışık olması- Fimozis

17- Makatta darlık- Anal Darlık

18- Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları veya taşlar

19- Boyunda eğrilik- Tortikolis

20- Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler – Brankial Kist, Tiroglossal Kist, Lenfadenit

21- Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler, Lenfanjiom, Kistik Higroma

22- Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere, kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı tümörleri

Wilms tümörü

Nöroblastom

Rabdomiyosarkom

Karaciğer tömörleri

Barsak tümörleri 

23- Karaciğerde ve akciğerde parazite bağlı kist olması

24- Kızlarda yumurtalık kist ve kitleleri

25- Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlar

26-Çamaşır suyu, yağ çözücü vb maddeleri içmeye bağlı yemek borusu ve mide yanıkları

27- Para, iğne, saat pili vb metalleri yutma ve bunların yemek borusu veya barsaklarda takılması

28- Mideden yemek borusuna olan kaçaklar: reflü

29- Safra kesesi iltihabı ve taşı

30- Barsak duplikasyonu

31- Omentum kisti

32- Mezenter Kisti

33- Meckel Divertiküliti

34- Pnömotoraks

35- Mide Delinmesi

36- Barsak delinmeleri

37- Gastrostomi

38- Kız ve erkeklerde meme bozuklukları, kitleleri

39- Tırnak batması- Nasır

40- Cilt kesileri, yumuşak doku yaralanmaları

41- Ayakta, elde ve diğer yumuşak dokularda yabancı cisim olması

42. Perianal Abse

43- Perianal Fistül

44- Rektal Prolapsus

45- Mesane Fonksiyon Bozuklukları

46- Malrotasyon

47- Mekonyum Hastalıkları

48- İleostomi- Kolostomi ile ilgili sıkıntılar

49- Nekrotizan Enterokolit

50- Safra yollarının doğumsal Bozuklukları

51- Pankreas ile ile ilgili kitleler

52- Parafimozis (Sünnet derisinin pipinin uç kısmını sıkıştırması)

53- Sünnet derisinin itihabı- Balanit

54- Böbreğin doğumsal ve sonradan oluşan patolojileri

55- Göğüs boşluğu içindeki kitleler

Pulmoner Sekestrasyon

Kistik Adenomatoid Kitleler

Bronkojenik Kistler v.b.

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz:
plntogel plntogel plntogel situs togel situs togel 5 bandar togel terpercaya plntogel situs togel